geleximco
Lịch sử của KAIDI Dương Quang không thấy nhắc tới kinh nghiệm xây dựng sân bay
Sẽ sớm công khai kết luận thanh tra ‘biệt phủ’ Yên Bái
Thận trọng với đề xuất xây dựng sân bay Long Thành của Geleximco và đối tác Trung Quốc
Đến thời các đại gia đua nhau làm nông nghiệp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP