gdp
GDP năm 2019 tăng 7,02%
Quốc hội đặt chỉ tiêu năm 2020: GDP tăng 6,8%, lạm phát dưới 4%
GDP 9 tháng tăng 6,98%, cao nhất trong 9 năm qua
Cảnh báo tác động khi đánh giá lại GDP
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76%
WB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2019 thấp hơn 2 năm trước
Lỗ hổng lớn kinh tế phi chính thức
Bốn vấn đề của nền kinh tế toàn cầu năm 2018
GDP tăng cao nhất kể từ năm 2011
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2018 lên 7%
Không nên chỉ tập trung phân tích con số GDP
Vũ Quang Việt: Tăng trưởng GDP, thống kê cao hơn thực tế
GDP tăng trưởng cao, vì sao kinh tế tư nhân vẫn ‘èo uột’?
GDP năm 2018 dự kiến tăng 6,5% – 6,7%
Dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2017 có thể đạt trên 6,7%
WB dự báo kinh tế Việt Nam tiếp đà tăng trưởng nếu củng cố tài khoá
GDP tăng cao không phụ thuộc vào khai khoáng, tín dụng
Tăng trưởng quý 3/2017 tăng mạnh
Năm 2018: Chính phủ dự kiến tăng trưởng 6,5%
Nợ xấu đang là gánh nặng lớn nhất với tăng trưởng