gdp
GDP năm 2023 tăng 5,05%, quy mô đạt 430 tỷ USD
Mỗi năm Việt Nam phải dành khoảng 20% ngân sách để trả nợ công
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,42%
GDP của Việt Nam sẽ phục hồi mạnh trong năm 2022
GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58%
GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%
Quý 1/2021, GDP của cả nước ước tăng 4,48%
BĐS Việt Nam sẽ đạt 1.232 tỷ USD, chiếm 22% GDP vào năm 2030
GDP và hiểm họa môi trường
GDP tăng 2,91%, Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới
Thủ tướng: ‘Việt Nam tạo ra 1.200 tỷ USD GDP trong 5 năm’
GDP tăng, thu nhập có tăng?
GDP năm 2019 tăng 7,02%
Quốc hội đặt chỉ tiêu năm 2020: GDP tăng 6,8%, lạm phát dưới 4%
GDP 9 tháng tăng 6,98%, cao nhất trong 9 năm qua
Cảnh báo tác động khi đánh giá lại GDP
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76%
WB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2019 thấp hơn 2 năm trước
Lỗ hổng lớn kinh tế phi chính thức
Bốn vấn đề của nền kinh tế toàn cầu năm 2018
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP