gdp
Mỗi năm Việt Nam phải dành khoảng 20% ngân sách để trả nợ công
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,42%
GDP của Việt Nam sẽ phục hồi mạnh trong năm 2022
GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58%
GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%
Quý 1/2021, GDP của cả nước ước tăng 4,48%
BĐS Việt Nam sẽ đạt 1.232 tỷ USD, chiếm 22% GDP vào năm 2030
GDP và hiểm họa môi trường
GDP tăng 2,91%, Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới
Thủ tướng: ‘Việt Nam tạo ra 1.200 tỷ USD GDP trong 5 năm’
GDP tăng, thu nhập có tăng?
GDP năm 2019 tăng 7,02%
Quốc hội đặt chỉ tiêu năm 2020: GDP tăng 6,8%, lạm phát dưới 4%
GDP 9 tháng tăng 6,98%, cao nhất trong 9 năm qua
Cảnh báo tác động khi đánh giá lại GDP
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76%
WB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2019 thấp hơn 2 năm trước
Lỗ hổng lớn kinh tế phi chính thức
Bốn vấn đề của nền kinh tế toàn cầu năm 2018
GDP tăng cao nhất kể từ năm 2011
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP