gạo nếp
Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp
Có thể phải ngồi tù nếu đầu cơ gạo nếp ở Thái Lan
Chương trình trợ giá có thể đẩy giá gạo nếp tại Thái Lan tăng vọt
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP