FPT Retail
Đằng sau cái bắt tay giữa FPT và Nguyễn Kim
Đến lượt FPT Retail ‘lên sàn’
FPT thoái 40% vốn tại FPT Retail
TGĐ FPT Retail: ‘Tôi sĩ diện về kết quả công việc’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP