fdi
Thiếu bóng dáng ‘đại bàng’, FDI chưa thể lạc quan
GMT không làm giảm sức hút FDI của Việt Nam
Thuế suất tối thiểu toàn cầu có thể làm ‘đảo lộn’ chiến lược thu hút FDI
FDI với vùng kinh tế Đông Nam bộ
Singapore vượt lên dẫn đầu vốn FDI vào Việt Nam
GS Nguyễn Mại: Muốn FDI chất lượng, thể chế phải hoàn chỉnh và ổn định
DN FDI kiến nghị TP.HCM để tư nhân tiêm vắc xin và tự test Covid cho công nhân
Cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh để đón FDI chất lượng cao
Đừng hứng khởi thái quá với ‘đại bàng’ FDI
Xuất khẩu, FDI giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế mở nhất thế giới
FDI toàn cầu giảm mạnh và cú sốc MNEs
Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
FDI đăng ký mới tháng 1 tăng 450%, đạt 4,5 tỷ USD
FDI và xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng cho Việt Nam
Chuyên gia Phạm Chi Lan cảnh báo về rủi ro nợ của khu vực FDI
FDI vào Trung Quốc tăng 8% trong tháng 3/2019
Lợi thế dần mất đi, Việt Nam cần cơ chế thu hút FDI ‘thế hệ mới’
Sóng FDI vào Việt Nam sẽ ‘bùng nổ’
Khu vực FDI góp tới 72,5% vào kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước
Ưu đãi đầu tư FDI: cần cơ chế mới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP