facebook bị kiện
Lần đầu tiên Facebook bị điều tra về vi phạm luật cạnh tranh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP