em và trịnh
‘Em và Trịnh’ đẹp, tham vọng nhưng chưa sâu
‘Maika’ hay ‘Em và Trịnh’ sẽ là phim trăm tỷ?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP