đường lưỡi bò
TP.HCM: Siết kiểm tra hàng nhập khẩu có nội dung vi phạm chủ quyền
Đồ chơi giáo dục có bản đồ ‘đường lưỡi bò’ bán trên Shopee
Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo ‘đường lưỡi bò’ đến Việt Nam
Cẩn thận với smartphone Trung Quốc có bản đồ đường lưỡi bò phi pháp