dừa cười
Cô hướng dẫn viên đã làm cho dừa ‘cười’
[Video] Khởi nghiệp với trái Dừa Cười