dự báo tăng trưởng
Việt Nam tăng GDP 6,81% nhưng năng suất lao động thấp hơn Lào
ADB nâng dự báo tăng trưởng năm 2018 của Việt Nam lên 6,7%
HSBC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam xuống còn 6%
Ngân hàng Thế giới tiếp tục dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,3%
WB dự báo tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt 6,3%
ADB hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP