dự án treo
Hoảng hồn với 727 dự án hành dân ở TP.HCM
Huyện Nhà Bè lãng phí đất đai vì dự án treo quá nhiều
Dân Sài Gòn khốn khổ vì chủ dự án chây ỳ!
Sao Sài Gòn treo nhiều dự án vậy?