dự án thua lỗ
Bộ Công Thương: ‘Kiên quyết không cấp vốn cho các dự án thua lỗ’
Thủ tướng chính thức phê duyệt phương án xử lý 12 dự án thua lỗ
Hoàn thành xử lý các dự án yếu kém ngành công thương trong năm 2020
Sửa luật để cứu dự án thua lỗ?
​Xin ý kiến xử lý 12 dự án thua lỗ ngành công thương
Bộ Công Thương sắp có phương án xử lý dự án kém hiệu quả
Không dùng ngân sách ‘cứu’ 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP