dự án bt
HoREA quan ngại về sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT
TP.HCM đấu giá từng lô đất còn lại tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Phần giá trị gia tăng của đất đai khi thực hiện dự án BT nên thuộc về ai?
Chính thức có nghị quyết về thanh toán dự án BT
‘Phát hiện sai phạm tại dự án BT phải hủy hợp đồng ngay’
Nhiều lỗ hổng, thất thu ngân sách từ đất đai là nghiêm trọng, ‘khủng khiếp’
Kiểm toán phát hiện nhiều sai phạm trong các dự án BT ở Hà Nội
Bộ Tài chính đề nghị rà soát việc dùng quỹ đất thanh toán cho 5 dự án BT ở Hà Nội
Thanh tra hàng loạt dự án BT tại Khánh Hòa
Chuyên gia chỉ rõ ‘lỗ hổng’ thẩm định giá trong các dự án BT
Hà Nội: Việc đổi 700 ha đất lấy 5 tuyến đường ‘được nghiên cứu từ nhiều năm trước’
Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vi phạm trong các dự án BT
TP.HCM hạn chế chỉ định thầu dự án BT
TP.HCM không dùng ‘đất vàng’ thanh toán cho các dự án BT
HoREA: Phương thức BT, BOT có thể phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm
Bình luận: Lỗ hổng BT
Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dừng tất cả dự án BT đang đàm phán
Dự án BT: Mất đất vàng, nhà nước thiệt đơn thiệt kép
Ai đang được hưởng lợi từ dự án đổi đất lấy hạ tầng?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP