drone
Bất chấp lo ngại của Mỹ, châu Âu dùng drone Trung Quốc kiểm soát dịch
Trung Quốc phát triển drone sử dụng công nghệ giao tiếp lượng tử
‘Cánh đồng lớn’ ở Trung Quốc giúp nhà sản xuất drone XAG tăng gấp đôi doanh số
Việt Quốc và drone nước Việt
Malaysia: Chuẩn bị trở thành trung tâm toàn cầu về máy bay không người lái
Google thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái
Luxembourg ứng dụng thiết bị bay không người lái trong việc trồng nho
Thành lập ngành máy bay không người lái tại Malaysia
Drone phân phối vắc xin, drone chuyển tạng ghép
Drone tiếp cận nông nghiệp ĐBSCL