đóng dấu mật
VCCI: Không nên đóng dấu mật với giá điện, xăng
Bộ Công Thương lý giải việc ‘đóng dấu mật’ vào dự thảo phương án giá điện