đối thoại với nông dân
Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3
Thủ tướng đối thoại với nông dân: ‘Liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản’