đối thoại doanh nghiệp
‘45 đoàn kiểm tra một năm, DN hơi đâu mà làm ăn nữa?’
‘Làm được đồng tiền phải chảy máu mắt chứ không dễ’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP