doanh thu huawei
Doanh thu Huawei tăng gần 40% dù chịu sức ép từ Mỹ