doanh thu bán lẻ
2 tháng đầu năm, doanh thu nhiều ngành dịch vụ giảm sâu
Doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng sụt giảm
Doanh thu bán lẻ cả nước tăng 3,4%
Ngành bán lẻ đạt doanh thu 1,8 triệu tỷ đồng trong 6 tháng qua
Doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 3,4%
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP