doanh nghiệp nhà nước
91 doanh nghiệp Nhà nước phải cổ phần hóa trong năm 2020
Thí điểm mức lương cơ bản chủ tịch HĐTV là 70 triệu đồng/tháng
‘Hãy để doanh nghiệp nhà nước tự do kinh doanh’
Nhiều doanh nghiệp nhà nước ôm nợ lớn, rủi ro mất cân đối tài chính
Petrolimex lùi kế hoạch thoái vốn Nhà nước sang năm 2019
Số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đạt được 1/3 kế hoạch
‘Đừng cố cứu những doanh nghiệp… chết’
Quỹ lương 2018 của VNPT tăng vọt lên gần 7.600 tỷ đồng
19 doanh nghiệp lớn thuộc ‘siêu’ ủy ban có doanh thu không đủ trả nợ
Bộ Công Thương sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
CPTPP: Doanh nghiệp nhà nước có doanh thu trên 16.000 tỷ hết vị thế độc quyền
Làm sao để Việt Nam có doanh nghiệp nằm trong Top 500 toàn cầu?
Doanh nghiệp nhà nước sẽ lại giữ vai trò chủ đạo hơn ở Trung Quốc?
Siêu ủy ban quản vốn nhà nước tại 19 DN có tổng tài sản 2,3 triệu tỷ đồng
‘Thị trường, thị trường và thị trường hơn’
Doanh nghiệp nội cũng chuyển giá
‘Hệ thống giám sát doanh nghiệp nhà nước còn nhiều vấn đề’
Cổ phần hóa, cần biện pháp mạnh
Doanh nghiệp nhà nước – Hiệu quả chưa tương xứng nguồn lực
Các doanh nghiệp nhà nước lớn đã đầu tư ra nước ngoài hơn 7 tỷ USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP