doanh nghiệp gas
Vướng Nghị định 19, nhiều doanh nghiệp gas ‘ngồi trên lửa’