doanh nghiệp fdi
Intel cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam
‘Chắt lọc’ chuỗi cung ứng toàn cầu
Thuế tối thiểu toàn cầu: cơ hội giảm phụ thuộc FDI
Ngành chăn nuôi ‘mắc kẹt’ giữa thịt ngoại và doanh nghiệp FDI
Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI sắp bị ‘hết tác dụng’
Ngoại xuất siêu, nội vẫn nhập siêu
FDI lỗ không chỉ do chuyển giá
Đằng sau bức tranh tài chính lãi – lỗ của FDI
55% doanh nghiệp FDI báo làm ăn thua lỗ
Thưởng Tết, doanh nghiệp FDI vẫn dẫn đầu
Nhiều doanh nghiệp FDI ‘tháo chạy’ khỏi Trung Quốc vì zero Covid
Môi trường kinh doanh giữa các doanh nghiệp vẫn ‘chưa bình đẳng’
Để doanh nghiệp nội phát triển như kỳ vọng
Doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất
Tình hình kinh doanh cải thiện, doanh nghiệp nước ngoài vẫn thận trọng
Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn
Nhiều doanh nghiệp điện tử tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam
Niềm tin nhà đầu tư vẫn còn, nhưng cần sớm có lộ trình mở cửa rõ ràng
Doanh nghiệp FDI mong sớm tiêm đầy đủ vắc xin cho công nhân
UBND TP.HCM họp với các doanh nghiệp FDI, tìm cách phục hồi sản xuất
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP