doanh nghiệp bđs
Dùng ‘đòn bẩy’ tài chính quá lớn, nhiều doanh nghiệp BĐS mất khả năng thanh toán
Nhà băng phải lo ‘tự cứu mình’ lấy gì cứu doanh nghiệp BĐS?
Doanh nghiệp khất nợ trái phiếu: rồi sao nữa?
2023 là năm ‘quyết định sống còn’ với các doanh nghiệp BĐS
Giải pháp nào cho doanh nghiệp nợ thuế?
Tháng 1/2023, doanh nghiệp BĐS phải đáo hạn hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu
Vỡ nợ trái phiếu: từ Trung Quốc đến Việt Nam
Cổ phiếu BĐS: khủng hoảng có là cơ hội?
HoREA kiến nghị xem xét trần chi phí lãi vay từ 20% lên 25%
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP