đinh tiến dũng
Bộ trưởng Tài chính: Dự án Luật thuế Tài sản là góp phần chống đầu cơ, tham nhũng
Từ vay nước ngoài sang vay trong nước, liệu có ổn?
Biên chế cứ phình ra thì không thể giảm chi
Áp lực nợ công chưa ‘thấm’ tới các doanh nghiệp nhà nước
Ai trả nợ thay cho doanh nghiệp nhà nước?
Bộ trưởng Tài chính: ‘Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn’
Bộ trưởng Tài chính: ‘Tỷ lệ nộp thuế của Việt Nam chỉ trung bình khu vực’