dinh thượng thơ
Dinh Thượng Thơ quyết giữ lại, bàn nữa làm gì!
Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM kiến nghị đưa Dinh Thượng thơ vào danh mục bảo tồn
Bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị, bao giờ?
TS Trần Đức Anh Sơn: Tôi đi ngược lại với trào lưu phá huỷ di sản
Nên di dời trung tâm hành chính mới của TP.HCM ra Thủ Thiêm?
Tòa nhà Dinh Thượng Thơ không phải là di tích
Tòa nhà 130 tuổi có nguy cơ bị phá bỏ vì dự án trung tâm hành chính TP.HCM mới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP