điều tra chống độc quyền
Cổ phiếu Alibaba tiếp tục lao dốc
Vốn hóa Alibaba ‘bốc hơi’ hàng trăm tỷ USD sau khi bị chính quyền điều tra
Trung Quốc điều tra chống độc quyền, cổ phiếu Alibaba lao dốc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP