điều kiện kinh doanh
Bộ GTVT cắt, giảm 384 điều kiện kinh doanh
Cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất chỉ đạt khoảng 30%
Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động đang ‘cải lùi’
Cần những cải cách thực chất để kinh tế tư nhân phát triển
Kinh doanh sản phẩm báo chí có cần điều kiện?
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: có, nhưng con số thực tế rất thấp
TS Nguyễn Đình Cung: Gần 70% điều kiện kinh doanh cắt giảm chưa thực chất
VCCI kiến nghị bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Dự kiến cắt giảm tới 60% trong 5.900 điều kiện kinh doanh
Bình luận thị trường: Điệp khúc trước ‘bức tường thép’
Cắt ‘giấy phép con’: 4 Bộ cắt giảm được 900/5.905 điều kiện kinh doanh
Bối rối sửa quy định điều kiện kinh doanh vận tải
Chậm nhất 15/8 phải trình Chính phủ phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh
Khi bằng đại học là điều kiện kinh doanh
VCCI chỉ ra nhiều bất cập trong nghị định về đầu tư, kinh doanh nông nghiệp
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề nghị chỉnh sửa 9 luật, gỡ bỏ 37 rào cản
Ưu ái doanh nghiệp FDI, bất công với doanh nghiệp tư nhân nội địa
Nhiều điều kiện kinh doanh ‘núp bóng’ trong dự thảo mới của Bộ Công Thương
Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 1.151 điều kiện kinh doanh
Bộ GTVT đang cấm 4 loại hình vận tải cạnh tranh với nhau?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP