điện gió
Đua nhau làm điện gió, điện mặt trời
Điện gió Việt Nam: cái khó chưa ló cái khôn
Năng lượng tái tạo sao khó hoà lưới điện quốc gia?
Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo