điện gió
Các dự án điện gió sẽ phải đàm phán với EVN để xác định giá mua điện
Mitsubishi Corp. tính xây nhà máy điện gió ở Lào để bán điện cho Việt Nam
Bỏ trắng thị trường tỷ đô pin mặt trời
Đua nhau làm điện gió, điện mặt trời
Điện gió Việt Nam: cái khó chưa ló cái khôn
Năng lượng tái tạo sao khó hoà lưới điện quốc gia?
Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP