dị đoan
Giường số 13 của bệnh viện không mang lại xui xẻo