đầu tư công
Bùng phát căn bệnh ‘sợ làm sẽ sai’
Cởi bỏ tâm lý ‘sợ trách nhiệm’
TP.HCM: Hàng trăm dự án đầu tư công giải ngân 0 đồng
Tâm lý ‘ôm’ vốn về cho chắc
HĐND TP.HCM thông qua kế hoạch đầu tư công hơn 142.557 tỷ đồng
‘Năm nay còn có gần 700 nghìn tỷ đầu tư công, năm sau lấy gì để tăng trưởng?’
Thách thức ở quý 4
Xây dựng kế hoạch kích thích kinh tế dài hơi
Cao tốc Bắc – Nam vừa ngại vừa lo
Đầu tư công hậu Covid-19: kỳ tích hay bẫy nợ?
Đẩy nhanh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng để phục hồi kinh tế
8 dự án cao tốc Bắc – Nam chuyển từ PPP sang đầu tư công
Cơ cấu lại đầu tư công: ít có điểm mới
TP.HCM dành 40.000 tỷ đồng cho đầu tư công
Dự án cao tốc bắc – nam tiếp tục được ‘đo ni cho vừa giày’
Lúng túng đầu tư công
Không đầu tư để ‘làm oách’, cắt những dự án không cần thiết
Bộ KH-ĐT nhận diện ba lãng phí lớn trong đầu tư công
Việt Nam cần gần 100 tỷ USD cho đầu tư công
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP