đầu tư công
Đầu tư công: ‘lệch pha’ giữa chính sách và thực tế
3 động lực tăng trưởng
Đầu tư công có giúp tránh được những tác động phụ với nền kinh tế?
Đầu tư công phải là ‘bệ đỡ’ cho tăng trưởng kinh tế
TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 26.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong quý 2
Lãng phí lớn do đầu tư công chậm trễ
Đầu tư công chưa phân bổ còn rất lớn
Hồi phục kinh tế từ công trình hạ tầng cụ thể
Đầu tư công, ‘đầu kéo’ tăng trưởng kinh tế năm 2023
Thách thức giải ngân và bản lĩnh người đứng đầu
Vùng Đông Nam bộ thiếu hụt nguồn vốn đầu tư công
Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 6,55% kế hoạch
Áp lực giải ngân 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công
Kỳ vọng đầu tư công kéo tăng trưởng 2023
Bùng phát căn bệnh ‘sợ làm sẽ sai’
Cởi bỏ tâm lý ‘sợ trách nhiệm’
TP.HCM: Hàng trăm dự án đầu tư công giải ngân 0 đồng
Tâm lý ‘ôm’ vốn về cho chắc
HĐND TP.HCM thông qua kế hoạch đầu tư công hơn 142.557 tỷ đồng
‘Năm nay còn có gần 700 nghìn tỷ đầu tư công, năm sau lấy gì để tăng trưởng?’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP