đầu tư công
‘Năm nay còn có gần 700 nghìn tỷ đầu tư công, năm sau lấy gì để tăng trưởng?’
Thách thức ở quý 4
Xây dựng kế hoạch kích thích kinh tế dài hơi
Cao tốc Bắc – Nam vừa ngại vừa lo
Đầu tư công hậu Covid-19: kỳ tích hay bẫy nợ?
Đẩy nhanh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng để phục hồi kinh tế
8 dự án cao tốc Bắc – Nam chuyển từ PPP sang đầu tư công
Cơ cấu lại đầu tư công: ít có điểm mới
TP.HCM dành 40.000 tỷ đồng cho đầu tư công
Dự án cao tốc bắc – nam tiếp tục được ‘đo ni cho vừa giày’
Lúng túng đầu tư công
Không đầu tư để ‘làm oách’, cắt những dự án không cần thiết
Bộ KH-ĐT nhận diện ba lãng phí lớn trong đầu tư công
Việt Nam cần gần 100 tỷ USD cho đầu tư công
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP