đấu giá tranh
[Video] Đấu giá tranh gây quỹ hỗ trợ Trại hè đại sứ hàng Việt tí hon
Một bức tranh của Picasso có thể đặt mức giá 50 triệu USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP