đất vàng lê duẩn
TP.HCM hủy quyết định thu hồi khu ‘đất vàng’ 5.000 m2 đường Lê Duẩn
UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn
TP.HCM xem xét thu hồi ‘đất vàng’ số 8 – 12 Lê Duẩn
TP.HCM thu hồi khu ‘đất vàng’ 5.000m2 trên đường Lê Duẩn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP