đất công
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương kiểm kê nhà, đất công
Sửa Luật Chứng khoán, giám sát về đất đai đô thị
TP.HCM: Thu hồi 197 mặt bằng đất công
Đặc quyền ‘bán hàng đa cấp’ đất công
TP.HCM: Quản lý đất công, sờ đâu sai đó
Tư túi bạc tỷ từ nhà, đất công!
Hơn 1 tỷ m2 đất và hơn 20 triệu m2 nhà chưa được sắp xếp, xử lý
Đất công không ‘đẻ mãi trứng vàng’