đặng văn thành
Sacombank: chông gai con đường tái cơ cấu
Công ty mía đường của Bầu Đức về tay gia đình ông Đặng Văn Thành
Ông Đặng Văn Thành: ‘Tôi và những người bạn của tôi sẵn sàng trở lại’
VietBank bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới