đặng lê nguyên vũ
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên
Trung Nguyên kiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo, đòi bồi thường hơn 1.700 tỷ
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mất quyền điều hành cà phê hòa tan Trung Nguyên
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP