đảng cộng hòa
Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, đảng Cộng hòa giữ được Thượng viện
Donald Trump đòi mua lại hết nợ của Mỹ
Donald Trump vô đối
Ông Trump càng ngày càng bị ghét
Người Mỹ xuống đường biểu tình phản đối Trump
Tiếng Anh mùa bầu cử: ‘Nếu kẻ nào tát anh vào má trái….’
Chuyên gia tâm thần lý giải chiến thắng của Donald Trump
Trump chiến thắng  sẽ là ngày tàn của đảng Cộng hoà