dân số già
Dân số Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên sau 6 thập kỷ
Việt Nam tiến tới già hóa dân số, cơ hội hay thách thức?
Trung Quốc tìm cách ‘khai thác người già’
Châu Á có thể biến dân số già thành lợi thế nhờ công nghệ
Việt Nam đứng thứ ba về xuất khẩu lao động sang Nhật
Nhật Bản thiếu lao động trầm trọng nhất trong gần nửa thế kỷ
Người Việt Nam chưa giàu đã già
Khoảng 67% người cao tuổi Việt trong tình trạng sức khỏe kém
Người trẻ lười sanh, dân số già đi
Con cái tạo ra sự cân bằng trong nhà
Giàu chậm, già nhanh!
Thời sinh đẻ ít
Nguồn nhân lực Việt Nam và dân số ngày càng già đi
Tăng tuổi hưu ít ảnh hưởng đến việc làm của lao động trẻ?
Điều chỉnh sách lương hưu để tránh những ‘cú sốc’ trong tương lai
World Bank: Tăng trưởng kinh tế VN sẽ giảm vì dân số già
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP