cuộc thi khởi nghiệp
Đã xác định được 8 dự án cuối cùng vào Cuộc thi khởi nghiệp 2019
11 dự án khu vực phía Bắc vào chung kết Cuộc thi khởi nghiệp 2019