cục thuế tp.hcm
Tuần này, mỗi ngày Cục thuế TP.HCM phải thu 2.525 tỷ mới đạt chỉ tiêu
Bán hàng qua Facebook, một người bị truy thu thuế 9,1 tỷ đồng
Tháng 12, mỗi ngày Cục Thuế TP.HCM phải thu hơn 1.000 tỷ đồng
Gần hai tháng, Uber vẫn chưa nộp 66,68 tỷ truy thu thuế
TP.HCM đề nghị quản lý Grab, Uber như taxi
Uber bị truy thu thuế hơn 66,68 tỷ đồng tại Việt Nam
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP