công nghiệp bán dẫn
Trung Quốc không đủ khả năng tự cung cấp 70% sản lượng chip
Nền kinh tế toàn cầu có thể chao đảo vì con chip 1 USD
Trung Quốc thất bại mục tiêu tự cung cấp chất bán dẫn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP