công nghiệp bán dẫn
Nền kinh tế toàn cầu có thể chao đảo vì con chip 1 USD
Trung Quốc thất bại mục tiêu tự cung cấp chất bán dẫn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP