công nghệ 4.0
Indonesia: Đẩy nhanh số hoá dịch vụ hậu cần – logistics
Kỹ thuật số giúp tối ưu hoá nhiều loại dịch vụ
Bài học hội nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhật Bản sẽ tăng thêm khoảng 10 tỷ số điện thoại di động vào năm 2020
Nghĩ về dòng chảy chất xám Việt Nam
7,5 triệu lao động Việt Nam sẽ bị mất việc vì tự động hoá trong 10 năm tới?
Công nghệ 4.0 không còn là ‘lời đe dọa’, nó có thể xóa sổ nhiều thương hiệu
Hàng trăm doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ tham dự Techfest Vietnam 2018
Công nghiệp 4.0 ‘đòi hỏi sự khác biệt’, trước hết ở tư duy lãnh đạo
Phát triển tài nguyên bản địa bằng ứng dụng công nghệ: đề bài quá gắt?
Cuộc cách mạng 4.0 làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ
WEF ASEAN 2018: ‘Đưa cơm cho… tất cả’
Cha mẹ đừng sợ hai chữ ‘lập trình’!
‘Việt Nam cần tìm kiếm lợi thế mới trong bối cảnh Cách mạng 4.0’
Mời 100 trí thức người Việt về nước giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Làm sao để không mang tư duy 0.4 quản lý công nghệ 4.0?
Khoa học dữ liệu – nghề đang hái ra tiền ở Mỹ
70% công việc có thể bị thay thế, đã đến lúc giáo dục – đào tạo phải thay đổi
Công nghệ có thể làm thay đổi cả văn hoá doanh nghiệp
Chậm nhịp với cuộc cách mạng 4.0
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP