Condotel
Bộ TN-MT chưa ‘cởi trói’ cho condotel
‘Bom’ Condotel dưới góc nhìn đầu tư tài chính
Luật trễ và sự tùy tiện
Dự án Cocobay Đà Nẵng được chuyển đổi một phần thành chung cư
Từ Cocobay Đà Nẵng nhìn lại cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ năm 2008
Condotel: rủi ro ‘siêu lợi nhuận’
Cocobay đơn phương ngừng trả lợi nhuận cho khách hàng
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng ra cơ chế quản lý Condotel