cỏ kế đồng
Cục Bảo vệ thực vật lùi lệnh tái xuất lúa mì lẫn hạt cỏ
Để cỏ kế đồng xâm nhập Việt Nam sẽ gây thiệt hại rất lớn