chuyển giao công nghệ
Những cú bắt tay bạc tỷ
EU cứng rắn với Trung Quốc về việc bắt buộc chuyển giao công nghệ
Những mối nối ‘ruột rà’…
Doanh nghiệp FDI ‘khất lần’ chuyển giao công nghệ
Doanh nghiệp FDI vẫn chỉ coi Việt Nam là ‘xưởng gia công’
Cái giá phải trả để kinh doanh tại Trung Quốc
Thu hút FDI: Đến lúc ràng buộc chặt chẽ về chuyển giao công nghệ
Chuyện dài sau kỷ lục thu hút FDI
Nhìn lại lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam
Việt Nam vẫn chưa có một thị trường khoa học công nghệ hoàn chỉnh
Chỉ chuyển giao công nghệ, còn thị trường thì ‘nông dân tự bơi’?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP