chuỗi giá trị
Ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị
Liên kết để làm ăn lâu dài
Niềm tin sản phẩm phải dựa trên chất lượng
Hàng Việt hội nhập từ chuỗi mắt xích nhỏ bé
Hàng Việt ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu?
Hợp tác xã là nền tảng sản xuất lớn
Chấp nhận ‘luật chơi’, nông sản Việt sẽ được nâng tầm
Vào chuỗi cung ứng toàn cầu đâu quá khó
Dù đã hội nhập vào chuỗi nhưng DN Việt vẫn chủ yếu gia công lắp ráp
Quay về với Mẹ…
Chuỗi giá trị nông sản: hạn chế ở mọi khâu
Nhiều doanh nghiệp nhỏ đang âm thầm vào chuỗi giá trị toàn cầu
Quá ít DNNVV Việt Nam tham gia hệ thống thương mại toàn cầu
Thiếu vốn, thiếu liên kết, doanh nghiệp VN khó tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Chỉ khoảng 300 DN Việt có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Ông Huỳnh Kỳ Trân, Chủ tịch HĐQT Thorakao: nhân cách tạo chuỗi giá trị
Samsung đã chọn được 3 doanh nghiệp TPHCM cung ứng linh kiện
Dệt may với TPP: Chỉ nên xem là lợi ích cốt lõi nhất thời
Con người, nền tảng của các chuỗi giá trị
Việt Nam chọn đứng đâu trong chuỗi giá trị công nghệ?