chuỗi giá trị
Vũ Kim Hạnh: Sống thế nào, sau cuộc đảo lộn khủng khiếp 2020?
Việt Nam đang ở cấp độ ‘chế biến chế tạo mức hạn chế’
DN Việt có nhiều cơ hội tham gia chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu mới
Việt Nam chưa phải điểm đến của các công ty Mỹ
Indonesia xây khu công nghiệp ‘đón đầu’ các nhà đầu tư Mỹ và Nhật Bản
Ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị
Liên kết để làm ăn lâu dài
Niềm tin sản phẩm phải dựa trên chất lượng
Hàng Việt hội nhập từ chuỗi mắt xích nhỏ bé
Hàng Việt ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu?
Hợp tác xã là nền tảng sản xuất lớn
Chấp nhận ‘luật chơi’, nông sản Việt sẽ được nâng tầm
Vào chuỗi cung ứng toàn cầu đâu quá khó
Dù đã hội nhập vào chuỗi nhưng DN Việt vẫn chủ yếu gia công lắp ráp
Quay về với Mẹ…
Chuỗi giá trị nông sản: hạn chế ở mọi khâu
Nhiều doanh nghiệp nhỏ đang âm thầm vào chuỗi giá trị toàn cầu
Quá ít DNNVV Việt Nam tham gia hệ thống thương mại toàn cầu
Thiếu vốn, thiếu liên kết, doanh nghiệp VN khó tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Chỉ khoảng 300 DN Việt có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP