chuỗi cung ứng toàn cầu
Mỹ trong tham vọng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang căng thẳng tột độ
Mỹ hỗ trợ DN Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Sức hút của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Hợp tác phát triển bền vững thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu
Thiếu vốn, thiếu liên kết, doanh nghiệp VN khó tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Chỉ khoảng 300 DN Việt có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Đừng đi săn một mình
GS Arnoud De Meyer: Bốn thách thức lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Bốn thách thức khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP