chứng nhận halal
Từ 30/5, hàng nhập khẩu vào Pakistan phải có chứng nhận Halal
Giấy chứng nhận HALAL là gì?
Vào thị trường Trung Đông doanh nghiệp phải hiểu Chứng nhận Halal
Tại sao thực phẩm Việt Nam khó vào thị trường Malaysia?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP