chu du
De Pecol, người phụ nữ đầu tiên chu du khắp các nước