Christine Lagarde
‘Không có nước nào thắng’ trong các cuộc chiến thương mại
IMF: Kinh tế toàn cầu đang phục hồi
Tổng giám đốc IMF: Việt Nam cần cải cách để chống ‘cú sốc’ từ bên ngoài
Tăng trưởng toàn cầu sẽ gây thất vọng trong năm 2016