chợ phiên xanh - tử tế
[Photo] Người Sài thành đi chợ Tết Xanh
Người Sài Gòn mua ‘cây nhà, lá vườn’ ở chợ tết Xanh – Tử tế